מערכת שעות

יום ראשון

ג'אז/מודרני

מתקדמות

לירון פיבניק
09:30-11:00

מחול

כיתות ד'-ו'

לאה טייר
15:30-16:30

מחול

כיתות ב'-ד'

אפרת כהן
17:00-17:45

מחול

כיתות ה'-ח'

אפרת כהן
17:45-18:45

מחול

נערות סמינר

אפרת כהן
19:00-20:00

יום שני

מחול

כיתות ז'-ח'

לאה טייר
16:00-17:00

מחול

נערות סמינר

לאה טייר
19:30-20:30

מחול

נשים

לאה טייר
20:30-21:30

יום שלישי

קדם בלט

גיל הרך

לאה היל
17:15-17:45

בלט קלאסי

כיתות ו'-ח', ממשיכות

לאה היל
18:00-19:00

פוינט

כיתות ו'-ח', ממשיכות

לאה היל
19:00-19:30

קלאסי/מודרני

נערות סמינר מתקדמות

לאה היל
19:30-20:45

פוינט

נערות סמינר מתקדמות

לאה היל
20:45-21:15

יום רביעי

גיל הזהב

לאה טייר
9:30-10:15

מחול

נערות סמינר

לאה טייר
19:30-20:30

מחול

נערות סמינר

לאה טייר
20:30-21:30

יום חמישי

קורס
הכשרת מורות

בוקר / ערב

מערכת שעות תשפ"ג

צרי קשר